Strona główna » O autorach

O autorach

Mary Scannell jest konsultantką szkoleniową z 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu, rozwijaniu i realizowaniu programów. Specjalizuje się w szkoleniach, które przynoszą duże korzyści dzięki efektywnemu wykorzystaniu czasu i zasobów. Szkoliła przedstawicieli wszystkich poziomów organizacyjnych przedsiębiorstw, od szeregowych pracowników po dyrektorów najwyższego szczebla. Jest znana z energicznego stylu prowadzenia zajęć, udaje jej się aktywnie zaangażować uczestników dzięki ćwiczeniom taki jak przedstawione w tej książce.
Mary Scannell ma doświadczenie w zakresie gier i ćwiczeń grupowych różnego typu – od zajęć w niewielkich pomieszczeniach po ćwiczenia terenowe i trening przygodowy. Bierze aktywny udział w życiu swojej społeczności. Od ponad dziesięciu lat współpracuje z lokalnymi organizacjami non profit, aby zachęcić młodzież z Arizony do silniejszego związania się ze swoimi szkołami i społecznościami (educationalendeavors.com). W działalności tej wykorzystuje ćwiczenia oparte na doświadczeniu i treningi w parku linowym.
Jest członkinią Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Szkoleń i Rozwoju (American Society for Training and Development). Ma licencjat w dziedzinie nauk ścisłych, który otrzymała na wydziale W.P. Carey School of Business uniwersytetu stanowego w Arizonie.
Więcej informacji o Mary Scannell można znaleźć na stronie internetowej bizteamtools.com. Kontakt bezpośredni: tel. 602-663-7788 lub email: mary@maryscannell.com.

Dr Jim Cain jest autorem wielu publikacji na temat budowania zespołu i społeczności, takich jak Teamwork & teamplay, The revised and expanded book of raccoon circles, Teambuilding puzzles, a teachable moment, Essential staff training activities, Find something to do, It’s all in the cards. W przeszłości był dyrektorem wykonawczym stowarzyszenia ACCT (Association for Challenge Course Technology), starszym konsultantem ds. korporacyjnego budowania zespołu na uniwersytecie Cornell, a także założycielem, dyrektorem i kreatywną siłą napędową swojej firmy szkoleniowej Teamwork & Teamplay. Jim Cain często świadczy usługi jako specjalista ds. rozwoju pracowników w zakresie budowania jedności, wspólnoty i więzi, przywództwa, kultury przedsiębiorstwa, zaangażowania i pracy zespołowej. Dotychczas miał okazję podzielić się swoją wiedzą z indywidualnymi słuchaczami i organizacjami w 47 stanach i 23 krajach.

Jim Cain
Teamwork & Teamplay
468 Salmon Creek Road
Brockport, NY 14420 USA
Tel. (585) 637-0328
jimcain@teamworkandteamplay.com
www.teamworkandteamplay.com