Zbiór niedrogich gier szkoleniowych

Tytuł oryginału: The Big Book of Low-Cost Training Games. Quick, Effective Activities That Explore Communication, Goal Setting, Character Development, Team Building, and More – and Won’t Break the Bank!

Szkolenie może przynieść znakomite rezultaty, nawet jeśli przeznaczymy na nie bardzo ograniczony budżet. Książka zawiera opisy kilkudziesięciu ćwiczeń i gier przeznaczonych dla grup różnej wielkości i różnego rodzaju. Przedstawione tu gry można przeprowadzić wszędzie, są proste, nie wymagają wiele czasu ani specjalnych rekwizytów.

Gotowy, uniwersalny materiał szkoleniowy, przeznaczony dla trenerów, facylitatorów, liderów grup i menedżerów, umożliwi przeprowadzenie atrakcyjnych, urozmaiconych, a przy tym efektywnych ćwiczeń m.in. w zakresie:

• przełamywania lodów,
• doskonalenia pracy zespołowej i integracji zespołu,
• budowania relacji interpersonalnych opartych na zaufaniu,
• polepszania komunikacji,
• rozwijania kreatywności,
• rozwiązywania problemów.

Każda z gier zawiera szczegółowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Sugerowane warianty modyfikacji gier dają prowadzącemu dodatkowe możliwości ich kreatywnego dostosowania do sytuacji szkoleniowej.


Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.